Persbericht Danny de Munk

In april 2022 kondigt de vroegere werkgever Stage Entertainment van Danny een onderzoek aan naar seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens de Ciske de Rat-productie uit 2007/2008. Aanleiding hiervoor is een filmpje van een juicekanaal waarin dergelijke beschuldigingen worden geuit.

Danny de Munk heeft ondanks zijn stellige ontkenning, alle medewerking aan dit onderzoek verleend. Vandaag heeft Stage Entertainment medegedeeld dat het onderzoek wordt gesloten, nu zij niet meer verwachten “dat een nader onderzoek meer duidelijkheid zal geven’. Hieruit volgt dat Stage Entertainment in navolging van het Openbaar Ministerie niet heeft kunnen vaststellen dat Danny zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Danny de Munk ziet de beĆ«indiging van dit onderzoek dan ook als een belangrijke tweede stap richting eerherstel.

Persbericht Danny de Munk 10-03-23