Ciao De Baco zit vanaf nú in je hoofd!

Gelukkig is er in 2021 ook ruimte voor een positief virus. Het zogenaamde ‘Ciao de Baco-virus’. Waar de werkelijke oorsprong ligt, blijft nog gissen, maar Ronnie Ruysdael zag en hoorde dat het een bevriende DJ (Marcel de Vries van Radio NL) lukte om de olievlek steeds groter te maken.

Overal en nergens roepen mensen dat ze helemaal ‘Ciao de Baco’ zijn. Gemiddeld genomen betekent het dat het dan goed met ze gaat, het gaat helemaal lekker, er staat een drankje naast of er schijnt een zonnetje op.

Vanaf volgend jaar wordt Ciao de Baco opgenomen in het groene boekje!
(Althans, dat hopen we 😉 )