BRIAN MORE – “DOE JE MOND MAAR OPEN”

Brian More zingt over deze vreemde tijden, krop het niet op en zoek steun bij elkaar in Doe Je Mond Maar Open.