Zangeres Geke van der Sloot zingt steunlied voor dokter Rob Elens.

Corona medicijn van Dr. Rob Elens; Zangeres Geke van der Sloot heeft een nieuwe single: Steunlied voor dokter Rob Elens.

De protestzangeres uit Urk is boos op minister Hugo De Jonge van volksgezondheid die in de afgelopen week dokter Rob Elens een kwakzalver heeft genoemd. Rob Elens is een bevoegd arts, een orthomoleculair arts dat wil zeggen een arts die wil voorkomen dat mensen ziek worden.

Een arts wil meestal een ziek mens beter maken, maar orthomoleculaire artsen werken voornamelijk preventief. Deze arts uit Meijels vond Paracetemol geen oplossing voor zijn patiënten met Corona en ging nadenken, zoeken op internet naar medicijnen die kunnen werken. Hij kwam terecht bij het malariamiddel Hydroxychloroquine in combinatie met nog een middel Azitromycine en Zink, vitamine C en D en Selenium. De patiënten van Elens werden beter na 4 dagen gebruik van deze cocktail.

De inspectie voor de gezondheidszorg keurde het af en maakte er een einde aan. Sindsdien heeft de arts Elens het middel niet meer gebruikt en is hij een petitie gestart voor medicatie in de eerste lijn en voor onderzoek naar medicatie in de eerste lijn. Gelijk bij de eerste klachten medicatie en supplementen geven, dat voorkomt erger, aldus deze arts.

Zo hebben vrijwel alle kwetsbare mensen vaak tekorten aan vitamine C en D en vooral ook aan Zink. Met deze extra zorg en met de juiste voeding kan iedereen een beter immuunsysteem opbouwen om het virus Corona te baas te kunnen blijven, aldus dokter Elens. Geke van der Sloot is van mening dat dokter Rob Elens wordt gedemoniseerd, terwijl de man nuttig werk heeft gedaan en bovendien een bevoegd arts is met heel veel ervaring. Alles is gericht op het vaccin, maar als we breder kijken dan alleen het vaccin dan zijn we het virus eerder de baas, aldus Geke van der Sloot.

 

Geke van der Sloot protestzangeres

Geke protesteerde een jaar geleden ook met een lied “Het lied voor de vissers” tegen het verbod op de pulsvisserij. Geke heeft het lied in de Tweede Kamer gezongen en in het Europees Hof te Straatsburg. Het verbod kwam er toch op 14 april 2019. Maar in de afgelopen week hebben internationale wetenschappers een rapport uitgebracht: Het pulsvisverbod onnodig! ICES stelt vast dat pulsvissen minder impact op ecologie en milieu heeft dan vissen met de traditionele boomkor.

Inmiddels is de Europese wet tegen de pulsvisserij van kracht, waardoor het onnodig en ongewenste verbod blijft, tenzij er een herziening van de wet komt.

 

Petitie tekenen

Er zijn 40.000 handtekeningen nodig om dit onderwerp medicatie in de eerste lijn behandeld te krijgen in de Tweede Kamer. De teller staat op meer dan 33.000 handtekeningen.

Teken hier de petitie of neem hier contact op met huisarts Rob Elens: https://www.petities.com/read/51737/72064060

 

Contact met Geke van der Sloot gaat via Geet hakze telefoon : 06 425 48 568 www.gekevandersloot.nl

Bijlage het lied in transferbestand:   Dit lied komt over enkele dagen online op Spotyfy,  iTunes enz. De opbrengst van deze single gaat naar het Corona onderzoek corona.voorradboudfonds.nl

Tekst van het Steunlied gemaakt door Geke van der Sloot.

Twee maanden leven wij nu met Corona

een onzichtbaar virus legt de wereld plat.

We wachten met z`n allen op vaccinatie

Maar andere medicatie is er zat.

 

Rob Elens opent daarom een petitie

voor medicatie in de eerste lijn.

Dat voorkomt de tweede fase van de ziekte

het is levens-sparend werk -dat is zo fijn.

 

Teken allen de petitie op petitie.nl

En stuur dit liedje door dan zingen we straks in koor:

 

`t Is weer voorbij de Corona

de pandemie is onder de knie.

Aaa je dacht dat er geen einde aan kon / zou komen

maar we mogen weer naar opa / oma toe!

 

Teken allen de petitie op petitie.nl

En stuur dit liedje door dan zingen we straks in koor:

 

`t Is weer voorbij de Corona

de pandemie is onder de knie.

Aaa je dacht dat er geen einde aan kon / zou komen

maar we mogen weer naar opa / oma toe!