PARTYFRIEX – “IK HEB GEZOPEN”

Zelfs PartyfrieX wordt het wel eens teveel: Ik Heb Gezopen.