Geluidsnorm … wat als het publiek meer lawaai maakt dan de band?

Wanneer het geluid dat een menigte mensen produceert de muziek van de band overstemt klopt er iets niet helemaal meer. Of de mensen maken te veel herrie, of de volumeknop van de versterkers van de band zou omhoog moeten om de muziek tot zijn recht te laten komen. En dat is nou precies waar hem de schoen wringt tijdens de Sneekweek van 2017.

 

Ten gevolge van de nieuwe gemeentelijke geluidsnorm van 85 decibel tot de gevel van het dichtstbijzijnde bewoonde pand, in combinatie met de historische binnenstad van Sneek (nauwe straten en kleine pleinen en relatief veel bewoning van appartementen boven winkels), lijkt deze geluidsnorm zijn doel voorbij te schieten. Met als gevolg dat een en ander  ten koste gaat van het aantal bezoekers.

Muziek heeft een bepaald geluidsniveau nodig om de artistieke waarde te kunnen beleven. Wanneer het geluidsniveau van een live optreden gemiddeld 80 dB zou bedragen, zou het publiek weg blijven. Gewoon om de simpele reden dat het geluid van de band niet boven het geluid van het publiek uit zou komen. Dat was overigens voor een band op zaterdagavond dan ook al reden om te stoppen met spelen. Pas rond de 100 dB begint het ergens op te lijken en krijgt het publiek waar het voor komt. Even ter vergelijking: het geluid dat in een drukke kroeg wordt geproduceerd, overtreft vaak al de 85 dB.

Stappersavond
Vanavond, de ‘Sneker Stappersavond’, is voor de horeca een van de belangrijkste ‘stapavonden’ van de Sneekweek en wanneer de gemeente niet een beetje water bij de wijn doet ten aanzien van de geluidsnorm van 85 dB komt het sfeergedeelte van de Sneekweek op een hellend vlak. Het plaatsen van extra luidsprekers en het uitkienen van de richting van de speakers kan enig soelaas bieden, maar het blijft de vraag of dat genoeg zal zijn.
Klachten
Het aantal ingediende klachten van binnenstadbewoners over geluidsoverlast ten gevolge van te harde muziek, heeft de afgelopen jaren altijd rond de twintig gelegen, waarbij opgemerkt dat 80% van de klachten afkomstig is van 20% van de inwoners (in concreto: ca. 16 klachten van ca. 4 bewoners) . Wonen in de binnenstad brengt voordelen met zich mee, maar ook enkele nadelen. De meeste binnenstadbewoners van Sneek beseffen dat en nemen dat die ene week per jaar voor lief.
Ondergetekende woont pal in de binnenstad, hoort de stappers aan het begin van de avond ‘ten strijde trekken’ en tegen een uurtje of vijf in de morgen vaak ‘moegevochten’ het ‘slagveld’ weer verlaten, daarbij ongeveer vier keer zoveel meters afleggend als de kortste weg tussen twee punten voorschrijft en lacht zich daarbij drie keer een slag in de rondte. Je kunt het als overlast ervaren, maar ook als een teken dat Sneek BRUIST !! De Sneekweek heeft in de ruim tachtig jaar van zijn bestaan een naam opgebouwd als de stad van ‘Eer en Sfeer’. Overdag voor de Eer en ’s avonds voor de Sfeer. Muziek is een onlosmakelijk onderdeel van die sfeer, laat dat alsjeblieft zo blijven en stel die ridicule 85 dB geluidsnorm 15 dB naar boven bij.

Bron; Wim Walda van GrootSneek