Overheid controleert Radiozender RadioNl en maakt zelf fouten.

Het Agentschap Telecom heeft in haar controle van de hoeveelheid regionale informatie op de radiozender RADIONL maar liefst 108 fouten gemaakt. Dat blijkt uit bestudering van de rapportage over deze controle door RADIONL.

Het Agentschap Telecom, belast met toezicht op onder meer radiovergunningen in Nederland, heeft onlangs aan RADIONL laten weten dat zij voor de derde keer in vier jaar tijd de zender heeft gecontroleerd op de hoeveelheid regionale programma’s die ze uitzendt. Zij verwijt de zender niet aan de voorwaarden van de vergunningen te voldoen, maar tot grote verbazing van de zender is het Agentschap zelf voor de derde keer in de fout gegaan in haar rapportages.

Uit deze rapportages blijkt dat het Agentschap zich opnieuw baseert op aantoonbaar onjuiste informatie over onder meer de geboorteplaats van artiesten en presentatoren. Dit terwijl de correcte informatie bij het Agentschap vooraf is aangeleverd door RADIONL.
Bij een eerdere controle uit 2013 had het Agentschap zich ook niet goed laten informeren. Toen ging het om een programmering die op internet stond maar niet daadwerkelijk was uitgezonden. In 2014 heeft het Agentschap notabene de inhoud van de programma’s gecontroleerd in de nacht tussen 19.00 uur en 7.00 uur, terwijl de vergunningvoorwaarden betrekking hebben op de uren overdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Als gevolg van deze fouten moest het Agentschap toen haar oordeel herzien en een sanctie intrekken.

Directeur Nico Silvius: “Dit geeft opnieuw aan dat het Agentschap Telecom niet in staat is om de inhoud van programma’s te controleren en zich zou moeten beperken tot de technische aspecten van de radiovergunningen. Het Commissariaat voor de Media is mijn inziens veel meer geschikt voor deze taak. Het zou bovendien beter zijn om alle toezicht die betrekking heeft op de inhoud van radioprogramma’s bij één instantie (het Commissariaat) onder te brengen, in plaats van twee instanties hiervoor aan te wijzen zoals nu het geval. Twee instanties die bovendien ook nog eens de regels verschillend uitleggen”.