Persverklaring Martin Melro na uitzending Undercover in Nederland.

Afgelopen zondag werd in het televisieprogramma ‘Undercover in Nederland’ van presentator Alberto Stegeman aandacht besteed aan volkszanger Martin Melro / Martin Bruins.  In de uitzending werd hij weggezet als een grote oplichter, maar volgens Martin Melro is er veel te weinig ruimte geweest voor zijn verhaal en is er in de uitzending flink geknipt en geplakt. Gisteren is er volgens de zanger op zijn website contact met de politie geweest,  en gaven zij aan direct aangifte te komen doen. Gisteravond kwam er een verklaring van Martin Melro:

 
Hieronder de officiële zelf geschreven verklaring van Martin Melro:
 
Afgelopen zondag 16 november 2014 werd in het SBS programma “Undercover in Nederland” een complete uitzending gewijd aan de artiest/tekstschrijver Martin Melro. In het programma werden meerdere partijen aan het woord gelaten over de “vermeende” oplichtingszaken van Martin Melro.
 
Enkele van de zaken, 2 , die van de danseres en van de cd leverancier zijn bijna correct behandeld, de danseres in kwestie heeft nog van 1 optreden haar gage tegoed, en zal zsm met haar worden afgewikkeld. De leverancier van de cd’s gaf aan te hebben willen leveren in Nederland, terwijl wij in België wonen, wat ook bekend is bij de leverancier. Ook met deze partij wordt contact opgenomen komende dagen.
 
Wat de meerwaarde was om Glenn Hintjes (ex manager) in beeld te brengen is ons een raadsel, temeer hij in 2011 zijn gelijk heeft willen halen bij TROS Opgelicht. Zo ook de meerwaarde van “Oplichter” Niels Landers c.q. Kurt Nielandt uit Herentals (B), begrijpen wij des te minder, omdat de man zelf heel veel schade aanricht in België. De uitgesproken ex manager Mario Matthijs in de uitzending, dat hij Martin Melro uit zijn bureau had gezet door 1 simpele annulatie, zet nog meer vraagtekens op, en bewijst dat de redactie van Undercover in Nederland, niet volledig zijn huiswerk heeft gedaan, daar in het showblad “Dag Allemaal” een levengroot artikel is geplaatst over deze zelfde Mario dat hij zijn moeder voor 100.000,= waarschijnlijk heeft opgelicht.
 
Marco West in het programma, een beetje onwetend om zich heen te kijken, maar wist maar al tegoed, dat hij bij Melro Records nog een restschuld heeft open staan voor geleverde fotocards, cd’s en videoclip. Hiervoor heeft de artiest getekend en 8 van de 12 maanden netjes zijn maandbedrag a’ 121,= betaald en daarmee erkend hij de factuur en zien we graag ook het restbedrag van Marco West tegemoet.
 

In het showblad “Dag Allemaal” (België) werd Martin Melro in augustus dit jaar behandeld en een uitgebreid interview met Belgische Artiesten. Waaronder Michel Lanzo en Yves Segers. Ook gaf Zangeres Lindsay aan niet op te komen treden in het concert van Martin Melro via het blad. Iets wat normaal gesproken wordt bevestigd vanuit het management, wat niet is gebeurd. Daarop kreeg Martin Melro de kans om ook zelf een interview te laten afnemen in het blad, welke ook is geplaatst. In het interview gaf Martin Melro ook nadrukkelijk aan dat Lindsay contractbreuk pleegde als ze niet kwam optreden, en sprak er schande van dat hij dat moest lezen in het showblad.
 
Hitradio Centraal FM in persoon van Roelof Stender is het brein achter de “Aktie Richard” samen met zijn rechterhand en financiële man Erwin Overdijk, helaas bij de opnames niet aanwezig. In de tijd zijn er door het station meerdere acties opgezet, en hield Erwin Overdijk netjes de boekhouding bij. Tot op de dag van vandaag is er nooit een compleet verslag ter onze hand gekomen. Wel werd er halverwege samen met Willem Karman & Amanda Goossen overlegd welke steenhouwerij het grafsteentje had geplaatst en of die bereid zou zijn tot herplaatsing. Willem en Amanda gaven aan dat er geen mogelijkheden bestonden in het financiële, en werd vanuit de radio-aktie besloten om de steen terug te laten plaatsen, het graf had ruim 3 jaar als een zandbult eruit gezien, en dat was volgens het team onaanvaardbaar. Willem stelde foto’s beschikbaar voor de actie, die ook gelijktijdig vraagtekens opriepen, omdat hij is veroordeeld en zijn straf heeft uitgezeten voor huiselijk geweld en kindermishandeling, en werd er contact gelegd met het ziekenhuis in Amsterdam en de Stichting Menigitiskokke. Daarbij werd er een benefiet georganiseerd door het radiostation, Melro Artist en Marco West. De zaal werd beschikbaar gesteld, als ook het geluid vanuit België, en bijna alle artiesten. Andre Pronk, te laat op locatie na feestavond, eiste toch 75,00 van zijn gage en is ook betaald. Op het Benefiet waren slechts eigen mensen aanwezig, omdat het event, georganiseerd door Marco West ineens moest verplaatsen naar andere locatie. Wat de avond precies heeft opgeleverd is onbekend, omdat Erwin Overdijk zoals eerder al werd aangegeven nooit een eindbalans heeft opgesteld. Wel is zeker dat de avond niet het gewenste resultaat en inkomsten had, omdat Martin Melro zelf de 75,00 aan Andre Pronk heeft betaald, en daar zijn andere mensen bijgeweest.
 
Er werd besloten om het grafsteentje terug te laten plaatsen, en als we niet aan het totaal actie bedrag zouden komen, onderling het verschil zouden bijbetalen. Dat staat ook vastgelegd in skype gesprekken tussen alle partijen. Daar vanuit is ook gehandeld en is de grafsteen terug geplaatst. De beschuldiging die Roelof Stender dan ook de wereld in bracht dat Martin Melro 2000,= zou hebben verduisterd/opgelicht is gebaseerd op niets. In de opnames met Undercover in Nederland vroeg Martin aan Roelof waar dat op gebaseerd is en vroeg om bewijzen, deze kon en kan Roelof niet overleggen.
 
Na beraad vandaag tussen management, advocaat is dan ook besloten om aangifte te doen tegen de eerder genoemde partijen, evenals tegen de redactie en programma Undercover in Nederland. Temeer er oude beelden zijn gebruikt uit “De Week van Willibrord” in 2001, waarvoor Endemol en de toenmalige advocaat van Martin Melro een convenant via de Rechtbank Amsterdam voor is gesloten op straffe van een x bedrag als deze ooit nog op de Nederlandse televisie uitgezonden zouden gaan worden. Het huidige advocatenkantoor Boenkx uit Amsterdam is nu druk doende in samenspraak met Martin Melro om na de aangifte, verdere stappen te nemen tegen het programma Undercover in Nederland.
 

Temeer er geen wettige bewijzen zijn getoond, er is uitgezonden op basis van “horen zeggen” en er geen enkele bewijslast is van oplichting en of verduistering. Het is niet de eerste keer dat Undercover in Nederland de fout ingaat, zo ook afgelopen maand om een pizzabezorger uit Brabant als pooier neer te zetten, alwaar Undercover in Nederland rectificatie en excuus voor heeft aangeboden, men zendt eerst uit, en komt dan met excuus. Het lijkt erop dat de Nederlandse TV steeds vaker op de stoel van de Rechter gaat zitten of op de stoel van Politie & Justitie, en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn van de wetgever.
 
Edit Moderator: Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Extreem kwetsende reacties en bedreigingen worden niet toegelaten.  Daarnaast voegen ellenlange scheldpartijen niet bij aan een open en transparante discussie. Houd het dus netjes en respectvol a.u.b.!

Bron;

http://www.crimescenegroningen.nl/nieuws/martin-melro-vs-alberto-stegeman-sbs6/